08-305 | πŸ‡³πŸ‡± NL21-1669330 | LUCKY GRIZZLE | GRANDDAUGHTER ‘SPEEDY GRIZZLE’ | SENSATIONAL RACING PIGEON 2019 | OFFERED BY HANS & EVERT-JAN EIJERKAMP (NETHERLANDS)

Winning Bid: ৳ 60,001.00

Total Bid[66 BID]

Total Bids Placed:

Auction has expired

Highest bidder was: Quamrul Hassan

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
Quamrul Hassan January 18, 2023 10:03 pm ৳ 60,001.00
Mahfuz January 18, 2023 10:03 pm ৳ 60,000.00 Auto
Mahfuz January 18, 2023 10:03 pm ৳ 58,500.00 Auto
Quamrul Hassan January 18, 2023 10:03 pm ৳ 58,000.00
Mahfuz January 18, 2023 10:03 pm ৳ 55,500.00 Auto
Quamrul Hassan January 18, 2023 10:03 pm ৳ 55,000.00
Mahfuz January 18, 2023 10:03 pm ৳ 53,500.00 Auto
Quamrul Hassan January 18, 2023 10:03 pm ৳ 53,000.00
Mahfuz January 18, 2023 9:54 pm ৳ 52,500.00
Quamrul Hassan January 18, 2023 9:53 pm ৳ 52,000.00 Auto
Mahfuz January 18, 2023 9:53 pm ৳ 51,501.00
Quamrul Hassan January 18, 2023 9:46 pm ৳ 51,001.00
Mahfuz January 18, 2023 8:29 pm ৳ 50,501.00
Rabby January 18, 2023 6:43 pm ৳ 50,001.00
Mahfuz January 18, 2023 6:43 pm ৳ 50,000.00 Auto
Mahfuz January 18, 2023 11:54 am ৳ 47,501.00 Auto
sky loft January 18, 2023 11:54 am ৳ 47,001.00
Mahfuz January 18, 2023 11:54 am ৳ 46,501.00 Auto
sky loft January 18, 2023 11:54 am ৳ 46,001.00
Mahfuz January 16, 2023 2:58 pm ৳ 45,501.00 Auto
Rabby January 16, 2023 2:58 pm ৳ 45,001.00
Mahfuz January 16, 2023 2:58 pm ৳ 44,000.00 Auto
Rabby January 16, 2023 2:58 pm ৳ 43,500.00
Mahfuz January 16, 2023 8:17 am ৳ 43,000.00 Auto
Md.Sharif January 16, 2023 8:17 am ৳ 42,500.00
Mahfuz January 15, 2023 11:26 pm ৳ 42,000.00 Auto
Rabby January 15, 2023 11:26 pm ৳ 41,500.00
Mahfuz January 15, 2023 11:26 pm ৳ 41,000.00 Auto
Rabby January 15, 2023 11:26 pm ৳ 40,500.00
Mahfuz January 15, 2023 11:26 pm ৳ 40,000.00 Auto
Rabby January 15, 2023 11:26 pm ৳ 39,500.00
Mahfuz January 15, 2023 11:26 pm ৳ 39,000.00 Auto
Rabby January 15, 2023 11:26 pm ৳ 38,500.00
Mahfuz January 15, 2023 11:25 pm ৳ 38,000.00 Auto
Rabby January 15, 2023 11:25 pm ৳ 37,500.00
Mahfuz January 15, 2023 11:25 pm ৳ 37,000.00 Auto
Rabby January 15, 2023 11:25 pm ৳ 36,500.00
Mahfuz January 15, 2023 5:22 pm ৳ 36,000.00
Md. Faruk January 15, 2023 5:22 pm ৳ 35,500.00 Auto
Md. Faruk January 15, 2023 4:52 pm ৳ 26,500.00 Auto
Md.Sharif January 15, 2023 4:52 pm ৳ 26,000.00
Md. Faruk January 15, 2023 4:52 pm ৳ 25,500.00 Auto
Md.Sharif January 15, 2023 4:52 pm ৳ 25,000.00
Md. Faruk January 15, 2023 4:52 pm ৳ 24,500.00 Auto
Md.Sharif January 15, 2023 4:52 pm ৳ 24,000.00
Md. Faruk January 15, 2023 4:52 pm ৳ 23,500.00 Auto
Md.Sharif January 15, 2023 4:52 pm ৳ 23,000.00
Md. Faruk January 15, 2023 12:43 am ৳ 22,500.00
sky loft January 15, 2023 12:43 am ৳ 22,000.00 Auto
sky loft January 14, 2023 9:28 pm ৳ 21,500.00
Zinnat ali January 14, 2023 9:28 pm ৳ 21,000.00 Auto
Zinnat ali January 14, 2023 5:33 pm ৳ 20,500.00
Mahmudul Hasan January 14, 2023 5:33 pm ৳ 20,000.00 Auto
Mahmudul Hasan January 14, 2023 5:32 pm ৳ 19,000.00 Auto
Zinnat ali January 14, 2023 5:32 pm ৳ 18,500.00
Mahmudul Hasan January 14, 2023 3:38 pm ৳ 18,000.00 Auto
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 3:38 pm ৳ 17,500.00
Mahmudul Hasan January 14, 2023 3:38 pm ৳ 17,000.00 Auto
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 3:38 pm ৳ 16,500.00
Mahmudul Hasan January 14, 2023 3:38 pm ৳ 16,000.00 Auto
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 3:38 pm ৳ 15,500.00
Mahmudul Hasan January 14, 2023 3:38 pm ৳ 15,000.00
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 3:37 pm ৳ 14,500.00
Mahmudul Hasan January 14, 2023 12:42 pm ৳ 14,000.00
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 11:27 am ৳ 13,500.00
Mohammed Naim January 14, 2023 11:27 am ৳ 13,000.00 Auto
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 11:27 am ৳ 12,500.00
Mohammed Naim January 14, 2023 11:27 am ৳ 12,000.00 Auto
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 11:27 am ৳ 11,500.00
Mohammed Naim January 14, 2023 11:27 am ৳ 11,000.00 Auto
Khan loft πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡©πŸ‡§πŸ‡© January 14, 2023 11:27 am ৳ 10,500.00
Mohammed Naim January 14, 2023 1:30 am ৳ 10,000.00
Auction started January 13, 2023 12:49 pm